Teamsverbinden.nl
  •   Binding tussen medewerker en bedrijf
  •   Veel kennis en goodwill
  •   Betere en fijnere samenwerking

Programma's Teamsverbinden.nl

De tijden zijn veranderd. Medewerkers van organisaties zien elkaar minder of in het geheel niet. Werkzaamheden vinden vaker van huis uit plaats. In die veranderde situatie ontstaan processen waar naast de normale interactie binnen bedrijfskantoren of organisaties extra aandacht nodig is als werknemer gehoord en waardeerd te voelen. Het gevoel te hebben dat je nog steeds onderdeel van een team bent. 

Teamsverbinden.nl zoomt in op deze verandering en biedt verschillende trainingsmodules aan die sturen op prettiger werken, minder uitval en verloop.

Teamsverbinden.nl biedt maatwerk. Jij als klant geeft zelf aan waar binnen de organisatie, binnen een team, de meeste behoefte aan is. Onze projectcoördinator komt bij jou langs voor een inventarisatie van de wensen en mogelijkheden. Kies voor een van onderstaande mogelijkheden of vraag eerst meer informatie aan:

 

 

Offerte aanvraag Teamsverbinden
  •  
  •  
  •  
  •