door

Betrokkenheid door begrip

“Betrokkenheid door begrip. Betrokkenheid begint met begrip. Snappen hoe de werkelijkheid van de ander eruit ziet. Daarvoor moet je eerst je oogkleppen afdoen.” Dit is een uitspraak van Aad van den Heuvel, een bevlogen journalist, schrijver en programmamaker, o.a. van Ook dat nog!. Zijn woorden klinken de meeste ondernemers echt niet vreemd in de oren. Wie werkt met teams van mensen weet dat meer binding leidt tot meer werkplezier, credits, vertrouwen en uiteindelijk succes. 

Betrokkenheid begint met begrip!

We leven nu echter helaas in een tijd waarin die verbinding een stuk moeilijker is. Veel mensen werken thuis en zoveel mogelijk probeert men ontmoetingen met elkaar nu te voorkomen. In tijden van uit elkaar werken verwatert de binding met collega’s en dus met het bedrijf. Teamsverbinden.nl levert hier een passende oplossing voor.

Teamsverbinden.nl heeft programma’s met als doel om prettiger en beter te kunnen (samen)werken. Dat bevordert werkplezier, het leidt tot minder uitval (ziekte, stress) en bespaart kosten. Teamsverbinden.nl levert een uitgekiend dienstenpakket met 4 hoofdpunten:

  • individuele ontwikkeling
  • teamontwikkeling
  • vitaliteit
  • loyaliteit.

Dat dienstenpakket biedt Teamsverbinden.nl in trajectvorm aan gedurende 6 tot 10 maanden. Het trainen en belonen van medewerkers bespaart uiteindelijk veel kosten. Een bedrijfsteam is eigenlijk voor 100% te vergelijken met een goed getraind op elkaar ingespeeld voetbalelftal. De juiste getalenteerde mensen staan op de juiste plaats, je zorgt dat ze optimaal getraind zijn, op elkaar zijn ingespeeld en bereid zijn om voor en met elkaar te werken. Dan volgen de doelpunten als vanzelf.

De voordelen van Teamsverbinden.nl:

  • Mensen die elkaar te weinig zien, kunnen op een betrekkelijk goedkope manier beter begrip krijgen en meer binding genereren met collega’s. Ze voelen zich daardoor zekerder, meer betrokken en dus prettiger.
  • Weinig tot geen reistijd, een besparing in tijd en geld
  • Prettiger (samen)werken, minder uitval en minder verloop van personeel.
  • Aanvullende activiteiten vanuit de mogelijkheden bij Training&Travel.

Wie kent ze niet, de managers en trainers die het vuur onder de voeten van medewerkers proberen aan te steken, in de hoop dat ze daardoor harder gaan lopen. Uiteindelijk gaat het maar om één ding: “Hoe krijg je het vuur aangestoken in het hart van mensen. Zodat collega’s voor elkaar met passie aan de slag gaan?”

Kortere sessies als kennismaking zijn ook mogelijk. Klik hier voor ons speciale Try Out Teamsverbinden.

 

Jan ter Haar│Teamtrainer
Jan ter Haar│Teamtrainer