door

Nieuw: Teamsverbinden.nl

Teamsverbinden in Coronatijd en daarna

De Covid periode brengt ons in een deels andere wereld/setting waarbij we bedreigingen maar ook nieuwe kansen tegenkomen. Er wordt meer op afstand gewerkt en medewerkers van bedrijven kunnen daarvoor minder binding met hun collega's en hun bedrijf ervaren dan in de periode daarvoor. In het begin is dat misschien nog niet zo erg maar nu het langer gaat duren en wellicht ook wel deels structureel wordt, vergt de nieuwe manier van werken en omgang met elkaar toch wel andere structuren en een andere aanpak dan in het verleden.

Wij gaan die aanpak bieden in de vorm van Teamsverbinden.nl waarbij we trajecten aanbieden aan het bedrijfsleven om de binding tussen medewerkers (en teams) en het bedrijf op peil te houden en te vergroten. Dit zal resulteren in

  • prettiger werken
  • minder uitval en
  • minder verloop van personeel

Natuurlijk vergt dit budget om hiermee aan de slag te gaan maar gezien het feit dat medewerkers van bedrijven veel minder reizen (naar meetings, congressen en seminairs) kan de besparing aan geld en tijd anders ingezet worden. Aanpassen aan het nieuwe werken en voorbereiden op de toekomst verdient nu aandacht. Wij adviseren u dan ook om dit niet te laten liggen maar hier nu alvast op in te spelen. Verandering biedt ook nieuwe kansen.... Teamsverbinden.nl.

Jan ter Haar│Teamtrainer
Jan ter Haar│Teamtrainer