Blog

 • Burnout is vervelend en kostbaar
  Burnout is vervelend en kostbaar
  door

  Overspannenheid kan bij niet tijdige onderkenning uitmonden in een burnout waarbij medewerkers een paar weken, maanden of zelf een jaar afwezig zijn. Dit is erg vervelend voor beide betrokkenen (de werknemer en de werkgever) en kost naast improvisatie en hernieuwde verdeling van taken veel geld. Daarom is er veel aan gelegen om dit in een eerder stadium (preventief) te voorkomen.   Lees meer

 • Ken je collega's
  Ken je collega's
  door

  Herken jij de eigenschappen van je directe collega's op het werk? Schrijf de namen maar eens op en zet er 5 kenmerken/eigenschappen achter. Ga vervolgens naar die persoon toe en laat die 5 kenmerken/eigenschappen van zichzelf aangeven. Schrijf die ook op en leg beide lijstjes dan naast elkaar. Een leuke eenvoudige oefening om meer te weten te komen over je directe collega's en hun voornaamste eigenschappen/kenmerken.   Lees meer

 • Vitaliteit op de werkvloer onbetaalbaar
  Vitaliteit op de werkvloer onbetaalbaar
  door

  Vitale werknemers zijn belangrijk. Gezondheid en fitheid van medewerkers leidt tot minder uitval op het werk en bevordert tevens de werksfeer. Je fitter voelen uit zich ook vaak in je positiever gedragen. Teamsverbinden besteedt hier in haar trajecten veel aandacht aan en gaat met medewerkers en bedrijf in gesprek om te kijken hoe men hier het beste mee om kan gaan.  Lees meer

 • Betrokkenheid door begrip!
  Betrokkenheid door begrip!
  door

  “Betrokkenheid begint met begrip. Snappen hoe de werkelijkheid van de ander eruit ziet. Daarvoor moet je eerst je oogkleppen afdoen.” Dit is een uitspraak van Aad van den Heuvel, een bevlogen journalist, schrijver en programmamaker die helaas in juni overleden is. Zijn woorden klinken de meeste ondernemers echt niet vreemd in de oren. Wie werkt met teams van mensen weet dat meer binding leidt tot meer werkplezier, credits, vertrouwen en uiteindelijk succes.  Lees meer

 • Nieuw: Teamsverbinden.nl
  Nieuw: Teamsverbinden.nl

  Teamsverbinden in Coronatijd en daarna De Covid periode brengt ons in een deels andere wereld/setting waarbij we bedreigingen maar ook nieuwe kansen tegenkomen. Er wordt meer op afstand gewerkt en medewerkers van bedrijven kunnen daarvoor minder binding met hun collega's en hun bedrijf ervaren dan in de periode daarvoor. In het begin is dat misschien nog niet zo erg maar nu het langer gaat duren en wellicht ook wel deels structureel wordt, vergt de nieuwe manier van werken en omgang met elkaar toch wel andere structuren en een andere aanpak dan in het verleden. Wij gaan die aanpak bieden in de vorm van Teamsverbinden.nl waarbij we trajecten aanbieden aan het bedrijfsleven om de binding tussen medewerkers (en teams) en het bedrijf op peil te houden en te vergroten. Dit zal resulteren in prettiger werken minder uitval en minder verloop van personeel Natuurlijk vergt dit budget om hiermee aan de slag te gaan maar gezien het feit dat medewerkers van bedrijven veel minder reizen (naar meetings, congressen en seminairs) kan de besparing aan geld en tijd anders ingezet worden. Aanpassen aan het nieuwe werken en voorbereiden op de toekomst verdient nu aandacht. Wij adviseren u dan ook om dit niet te laten liggen maar hier nu alvast op in te spelen. Verandering biedt ook nieuwe kansen.... Teamsverbinden.nl. Lees meer