Missie Teamsverbinden.nl

De coronaperiode heeft ons in een deels andere wereld/setting gebracht waarbij we nieuwe kansen en bedreigingen tegenkomen. Er wordt meer op afstand gewerkt en medewerkers van bedrijven ervaren minder binding met hun collega's en hun bedrijf dan in de periode daarvoor.

In het begin was dat misschien nog niet zo erg maar nu dat ook deels structureel is geworden door de inzet van bv. Zoom-calls en Teams, vergt deze nieuwe manier van werken en omgang met elkaar andere structuren en een andere aanpak dan in het verleden.

Teamsverbinden.nl biedt een aanpak voor voor deze nieuwe manier van werken en verbinding maken. Teamsverbinden.nl biedt trajecten voor het bedrijfsleven om de verbinding tussen (teams van) medewerkers en het bedrijf op peil te houden en te vergroten. De resultaten:

  • prettiger werken
  • minder uitval
  • minder verloop van personeel

Natuurlijk vergt dit budget om hiermee aan de slag te gaan maar gezien het feit dat medewerkers van bedrijven veel minder reizen (naar meetings, congressen en seminairs) kan de besparing aan geld en tijd anders ingezet worden. Aanpassen aan het nieuwe werken en voorbereiden op de toekomst verdient nu aandacht. Teamsverbinden.nl adviseert om de kansen in de nieuwe werkelijkheid niet te laten liggen maar er vandaag nog op in te spelen. Verandering biedt ook nieuwe kansen.... Teamsverbinden.nl.

Wat doet Teamsverbinden.nl?

Teamsverbinden.nl biedt een tweetal opties.

Traject van 10 maanden: 

Een trainer/projectcoördinator is voor een vast aantal uren per maand (bv. 10, 15 of 20 uur) inzetbaar binnen de organisatie. Hij/zij gaat wekelijks aan de slag met medewerkers en staff met de gekozen modules uit het pakket.

Sessie van 48 uur:

Op een externe locatie gaat de trainer/projectcoördinator van Teamsverbinden.nl aan het werk gaat met bewustwording op het gebied van individuele en groepsbinding met collega's en het bedrijf. 

Deze beide trajecten van Teamsverbinden.nl bevatten veel interactieve sessies op individueel en groepsniveau. De sessies vinden veelal outdoor plaats, zijn zeer divers van aard, afwisselend en laagdrempelig.