Teamsverbinden.nl
  •   Binding tussen medewerker en bedrijf
  •   Veel kennis en goodwill
  •   Betere en fijnere samenwerking

Maak van de OR een echt team!

Ieder bedrijf van 50 en meer medewerkers is verplicht een OR te hebben. Deze OR wordt gekozen en heeft als kenmerk dat het mensen bevat uit alle lagen van het bedrijf, van management tot aan lager personeel. Deze groep gaat zich samen inzetten voor de rechten van medewerkers en dient als klankbord voor de bedrijfsleiding. Ze leveren adviezen aan de leiding/besturen en kunnen ook om opheldering vragen indien nodig op het moment dat er zomaar beslissingen worden genomen. Samenwerken in de OR is van groot belang maar dit gaat vaak niet vanzelf helemaal goed. Dat komt omdat het een gekozen groep is en niet een zorgvuldig op eigenschappen geselecteerd team. 

Factoren die het moeilijk maken zijn  o.a.
-Niveau verschil van de OR leden met name in communicatieve zin
-Ervaringsverschil, een aantal personen zitten er al langer in en de nieuwelingen weten nog weinig  van de vaak specifieke materie die de OR behandeld   en hoe deze processen lopen
-Cultuurverschil aangezien er mensen bij zijn van het management en van de werkvloer. In deze seg menten heerst vaak een andere cultuur   (bijvoorbeeld aanspreekcultuur, beslissingscultuur). Dus niet te verwarren met culturele achtergrond.

Offerte aanvraag OR Teamtraining
  •  
  •  
  •  
  •