•  
  Van groep naar team in de OR
  • Training Ondernemingsraad

  Een bedrijf of organisatie met meer dan 50 medewerkers is verplicht een Ondernemingsraad (OR) te hebben. Deze OR wordt gekozen en heeft als kenmerk dat het mensen bevat uit alle lagen van het bedrijf, van management tot aan lager personeel. Deze groep zet zich gezamenlijk in voor de rechten van medewerkers en dient als klankbord voor de bedrijfsleiding.

  •   inzicht vergrotend
  •   verduidelijkend
  •   verfrissend
  Terug naar overzicht
Van groep naar team in de OR
 • Training Ondernemingsraad

Ieder bedrijf met 50 en meer medewerkers is verplicht een Ondernemingsraad (OR) te hebben. Deze OR wordt gekozen en heeft als kenmerk dat het mensen bevat uit alle lagen van het bedrijf, van management tot aan lager personeel. Deze groep zet zich gezamenlijk in voor de rechten van medewerkers en dient als klankbord voor de bedrijfsleiding.

De OR levert adviezen aan de leiding/besturen en kan ook om opheldering vragen indien nodig op het moment dat zomaar beslissingen worden genomen. Samenwerken is in een Ondernemingsraad van groot belang, dat gaat vaak niet vanzelf helemaal goed. De oorzaak is in veel gevallen omdat het team is van mensen die zijn gekozen en niet een zorgvuldig op eigenschappen geselecteerd team. 

Factoren die samenwerking in de OR bemoeilijken:

 • Niveauverschil van de leden van de Ondernemingsraad, vooral met betrekking tot communicatie
 • Ervaring, een aantal personen zit langer in de OR. Nieuwelingen weten vaak nog relatief weinig van de vaak specifieke materie die de OR behandelt. Onbekendheid met de werking van processen
 • Cultuurverschil vanwege het feit dat het medewerkers van het management betreft en mensen van de werkvloer. In deze twee segmenten heerst vaak een andere cultuur (voorbeelden: hoe spreken we elkaar, hoe worden beslissingen genomen, N.B.: geen culturele achtergrond).

Samengevat: verschillende, goedwillende mensen in één groep die met elkaar willen samenwerken. Dat gaat niet vanzelf, dat kost tijd en energie, mensen moeten leren van en met elkaar. Een proces dat zonder hulp van buitenaf moeizaam is. Een goede trainer/coach is van groot belang om bewustzijn te ontwikkelen, te begeleiden en te implementeren.

Aandachtspunten in de Training Ondernemingsraad:

 • Wat voor type mens hebben we in de OR? Wat zijn hun sterke en zwakke eigenschappen?
 • Zijn de leden van de OR zich bewust van hun eigen kwaliteiten en valkuilen? Van hun collega's?
 • Hoe wordt gecommuniceerd? Voelt de groep zich hier goed bij?
 • Hoe worden kwaliteiten ingezet in het team om tot resultaat te komen?
 • Waarom loopt het soms niet zoals de  OR het graag wil?
 • Hoe ontstaan irritaties? Wat kun je doen om te voorkomen, wat doe je eraan?
 • Wat verbindt mensen? Wat kun je daar zelf aan doen (pro-actief zijn)?

De coaches van Teamsverbinden.nl kunnen op twee verschillende manieren begeleiden:

 • trajectvorm op basis van een aantal maanden een x aantal uren per week
 • teamtraining van een of meerdere dagen.

Beide trajecten zijn met online ondersteuning. 

Kom tot een hechter, beter en prettiger team met de maatwerk modules van Teamsverbinden.nl.

  Offerte aanvragen
Offerte aanvraag OR Teamtraining
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   Binding tussen medewerker en bedrijf
 •   Veel kennis en goodwill
 •   Betere en fijnere samenwerking