•  
  Persoonlijk bindings budget
  • Progamma's Teamsverbinden.nl
  Terug naar overzicht
Persoonlijk bindings budget
 • Progamma's Teamsverbinden.nl

Het Pbb (persoonslijk bindings budget) is de spil waar onze dienstverlening om draait. Wij zijn van mening dat het goed is dat voor iedere medewerker een Pbb beschikbaar is dat ingezet kan worden voor een heel pakket aan dienstverlening dat erop gericht is om de medewerker prettiger te laten werken, efficiënter te laten werken, gezonder te laten zijn, zich meer verbonden te laten voelen met het bedrijf en daardoor minder uitval te hebben. Tevens worden hier ontwikkelings- en studietrajecten uit betaald. 

Wat je nu vaak ziet is dat bij organisaties of bedrijven ad hoc of incidenteel een budget wordt vrijgemaakt voor studie of vitaliteit maar dat hier geen vaste strategie aan verbonden is om hiermee goede resultaten te halen voor zowel medewerker als bedrijf. Daarom moedigen wij organisaties en bedrijven aan om net zoals het Pgb in de zorg in de werksituatie een Pbb in het leven te roepen waar in samenspraak met de werknemer de kosten voor bovengenoemde dienstverlening uit betaald kan worden.

Natuurlijk kost dit geld aan de voorkant maar op de middellange en langere termijn zal dit leiden tot een forse kostenbesparing door:

 • Minder uitval
 • Minder verloop in medewerkers
 • Prettiger werksfeer
 • Meer betrokkenheid en loyaliteit naar de werkgever
  Offerte aanvragen
Offerte aanvraag Teamsverbinden
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   Binding tussen medewerker en bedrijf
 •   Veel kennis en goodwill
 •   Betere en fijnere samenwerking