Het Persoonlijk Bindings Budget

Het Pbb (persoonslijk bindings budget) is de spil waarom onze dienstverlening draait. Wij zijn van mening dat er eigenlijk voor iedere medewerker een Pbb moet komen dat  ingezet kan worden voor een heel pakket aan dienstverlening dat erop gericht is om de medewerker prettiger te laten werken, efficiënter te laten werken, gezonder te laten zijn, zich meer verbonden te voelen met het bedrijf en dus minder uitval te hebben.

Tevens worden hier ontwikkelings en studietrajecten uit betaald. 

Wat je nu vaak ziet is dat er bij organisaties of bedrijven ad hoc of incidenteel een budget wordt vrijgemaakt voor studie of vitaliteit maar dat hier geen vaste strategie aan verbonden is om hiermee goede resultaten te halen voor zowel medewerker als bedrijf. Daarom moedigen wij organisaties en bedrijven aan om net zoals het Pgb in de zorg in de werksituatie een Pbb in het leven te roepen waar in samenspraak met de werknemer de kosten voor bovengenoemde dienstverlening uit betaald kan worden.

Natuurlijk kost dit geld aan de voorkant maar op de middellange en langere termijn zal dit leiden tot een forse kostenbesparing door:

  • Minder uitval
  • Minder verloop in medewerkers
  • Prettiger werksfeer
  • Meer loyaliteit naar werkgever

D