Traject 10 maanden 20 uur per maand

Teamsverbinden zet in op “verbinden/connecten” en heeft hier pakketten voor ontwikkeld op basis van een vast aantal uren per maand over een langere periode (bijv. 10 maanden). Er wordt een inventarisatie gemaakt en een vast contactpersoon van Teamsverbinden gaat zich bij uw bedrijf of organisatie inzetten om de (ver)binding tussen medewerkers onderling en met de leiding te verbeteren. Doel van dit alles is om te komen tot het samen werken aan een gemeenschappelijk belang met meer passie, plezier en efficiëntie gekoppeld aan een goede werksfeer met ruimte voor eigen inbreng.

Aandachtspunten│modules  in dit traject zijn : Met 20 uur per maand komen minimaal 7 modules aan bod uitgaande van een team van max 10 personen.

  1. Gesprekken met medewerkers, teamleiders en management
  2. Observatie binnen bedrijven/organisaties
  3. Aandacht en screening van de teamcommunicatie (afstemming)
  4. Aandacht voor welzijn , beloning, capaciteiten en wensen van de medewerker
  5. Zijn teams logisch en goed ingedeeld? Staat iedereen op de goede plek in het team?
  6. Organiseren van teamactiviteiten (meetings, uitjes, teamvaardigheden, (studie)reizen)
  7. Organiseren van individuele activiteiten, goodwill factor.
  8. Aandacht voor vitaliteit van de medewerkers
  9. Het persoonlijk bindingsbudget (Pbb)