Onze missie

De Covid periode brengt ons in een deels andere wereld/setting waarbij we nieuwe kansen en bedreigingen tegenkomen. Er wordt meer op afstand gewerkt en medewerkers van bedrijven ervaren minder binding met hun collega's en hun bedrijf dan in de periode daarvoor. In het begin was dat misschien nog niet zo erg maar nu het langer gaat duren en wellicht ook wel deels structureel wordt, vergt de nieuwe manier van werken en omgang met elkaar toch wel andere structuren en een andere aanpak dan in het verleden.

Wij gaan die aanpak bieden in de vorm van Teamsverbinden.nl waarbij we trajecten aanbieden aan het bedrijfsleven om de verbinding tussen medewerkers (en teams) en het bedrijf op peil te houden en te vergroten. Dit zal resulteren in

  • prettiger werken
  • minder uitval en
  • minder verloop van personeel

Natuurlijk vergt dit budget om hiermee aan de slag te gaan maar gezien het feit dat medewerkers van bedrijven veel minder reizen (naar meetings, congressen en seminairs) kan de besparing aan geld en tijd anders ingezet worden. Aanpassen aan het nieuwe werken en voorbereiden op de toekomst verdient nu aandacht. Wij adviseren u dan ook om dit niet te laten liggen maar hier nu alvast op in te spelen. Verandering biedt ook nieuwe kansen.... Teamsverbinden.nl.

Wat gaan we doen?

We bieden een tweetal mogelijkheden aan, te weten:

Een traject van 10 maanden voor een aantal uren per maand (bijvoorbeeld, 10,15,20 uur). D.w.z. dat wij een trainer/projectcoördinator inzetten binnen uw bedrijf voor het genoemde aantal uren per week die met uw medewerkers en staf aan de slag gaat met de door u gekozen modules uit het pakket.

Een 48 uurs sessie op een locatie buiten het bedrijf waarbij onze trainer aan het werk gaat met bewustwording op het gebied van individuele en groepsbinding met collega's en het bedrijf. 

Beide trajecten bevatten veel interactieve sessies op individueel en groepsvlak die veelal outdoor plaatsvinden en zeer divers van aard zijn waardoor het leuk, afwisselend en laagdrempelig is.