door

Burnout is vervelend en kostbaar

Overspannenheid kan bij niet tijdige onderkenning uitmonden in een burnout waarbij medewerkers een paar weken, maanden of zelf een jaar afwezig zijn. Dit is erg vervelend voor beide betrokkenen (de werknemer en de werkgever) en kost naast improvisatie en hernieuwde verdeling van taken veel geld. Daarom is er veel aan gelegen om dit in een eerder stadium (preventief) te voorkomen.  

 

 

 

Waar praten we over voor wat betreft de kosten.

Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico. In 2019 gaf 46% van de werkgevers aan dat werkstress een belangrijk risico is in het bedrijf en 35% van de werknemers geeft aan dat werkdruk/werkstress als reden voor het verzuim. In 2018 bedroegen de verzuimkosten €3,1 miljard en per werknemer €9100,- Conclusie: burnout is bedreigend zowel voor de werknemer(onprettig voelen) als voor de werkgever (vooral de kosten). Een dag afwezig op het bedrijf kost al gauw €400,-  dus er is enorm veel geld mee gemoeid wat inhoudt dat hier aandacht aan besteden loont. Het aantal burnout werknemers terug dringen dient eigenlijk een zeer hoge prioriteit te krijgen zeker ook gezien de arbeidskrapte waar we mee te maken hebben.  Kortom iets gaan doen dus!! Wij kunnen daarbij helpen en een deeloplossing bieden met ons nieuwe concept. Haal overspannen werknemers uit hun dagelijkse stress, breng ze in contact met een paar lotgenoten (van andere bedrijven), neem ze mee naar een nieuwe omgeving, maak het plezierig, doe dingen, praat en verfris. Door dit een 2/3 tal keren per jaar te doen in moeilijke tijden zal dit verlichting brengen en tevens inzicht verschaffen in wat er aan de hand is en hoe er verbetering kan worden aangebracht. Bewustwording, ontspanning en geloof in eigen kunnen gaat hierbij z'n vruchten afwerpen. 

meer info

 

 

 

Jan ter Haar│Teamtrainer
Jan ter Haar│Teamtrainer